Home

 

Sportsdykkerklubben Delfinen-Svendborg

Dronningemaen 33, 5700 Svendborg

Facebook: Dykkerklubben Delfinen-Svendborg

 

Grej og Gear aften i Dykkerklubben Delfinen.

Afholdes november 2016 i klubbens lokaler.

Se facebook vedr. tilmelding

Copyright @ All Rights Reserved